Serviciile juridice specializate în dreptul mediului ale companiei DIVORI oferă soluții personalizate de consultanță juridică; DIVORI își pune experiența la dispoziția clienților pentru a-i reprezenta în instanțele de  judecată, astfel:

- depunere plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de contravenție, răspuns la întâmpinare etc.;
- asistență și reprezentare juridică în litigii generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului.


Menționăm câteva motive pentru care aveți nevoie de consultanță juridică din partea companiei noastre:

  • complexitatea legislației de mediu și caracterul dinamic al acesteia;
  • diferențele de abordare din partea autorităților în ceea ce privește aplicarea legislației de mediu;
  • nivelul foarte ridicat al amenzilor pentru încălcarea prevederilor din actele normative specifice protecției mediului;
  • reprezentarea corectă și competentă a intereselor dumneavoastră în fața instanțelor de judecată.

Vă rugăm să analizați avantajele pe care vi le poate aduce o consultanță juridică de cea mai bună calitate, bazată pe expertiză  practică dar și pe excelența teoretică în dreptul mediului.

 consultanta-juridica